Nanofiltracja


Nanofiltracja

To jedna z najnowszych technologii oczyszczania wody. Pierwsze membrany do nanofiltracji zostały wyprodukowane dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku. Jest to proces pośredni między ultrafiltracją i odwróconą osmozą. Jej głównym przeznaczeniem jest zmniejszenie stężenia zasolenia, składników organicznych, etc. W nanofiltracji istotna jest różnica ciśnień pomiędzy jedną, a drugą stroną membrany. To własnie dzięki temu zjawisku dochodzi do filtracji wody. W procesie usuwane są substancje o masie cząsteczkowej większej niż 200-300 kDa. W nanofiltracji zastosowano membrany polimerowe, asymetryczne.

zlew kuchenny z płynącą, czystą wodą

schemat usuwania zanieczyszczeń w podstawowych procesach uzdatniania wody

Niskociśnieniowa odwrócona osmoza

Tak właśnie nazywany jest proces nanofiltracji. Z wody usuwane są substancje organiczne, związki organiczne, a nawet mikrozanieczyszczenia organiczne. Nanofiltracja usunie także pestycydy, metale ciężkie, azotany.

Nanofiltrracja od lat 80-tych stosowana jest, jako alternatywa dla chemicznego zmiękczania wody, także związanego z wymianą jonów.

W nanofiltracji zastosowano dość niskie ciśnienie, co pozwala na uzyskanie przefiltrowanej wody przy niskim zużyciu energii.

Nanofiltracja kontra odwrócona osmoza

Nanofiltracja

Odwrócona osmoza

odrzut wody do kanalizacji

co usuwane z wody


zakres ciśnień {MPa}

rząd wielkości separowanych substancj {um}

15 - 20%

zawiesiny, koloidy, makrocząsteczki, oleje, bakterie E coli, wirusy, białka, małe związki chemiczne

0,5 - 3

0,001

nawet 75%

zawiesiny, koloidy, makrocząsteczki, oleje, bakterie E coli, wirusy, białka, małe związki chemiczne, jony

2 - 5

0,0001

Czy wiesz, ze...

W procesie nanofiltracji mogą być usuwane substancje, z którymi nie radzą sobie zmiękczacze wody.

Czy wiesz, ze...

W razie klęski żywiołowej to doskonały sposób pozyskiwania wody pitnej, która jest zdatna do picia bez przegotowania.

Czy wiesz, ze...

Nanofiltracja może być stosowana do przetwarzania wody morskiej.

R

Naturalny zmiękczacz wody bez użycia środków chemicznych

R

Woda jest zdatna do bezpośredniego spożycia

R

Mały odrzut wody do kanalizacji

R

Przefiltrowana woda nie trafia do zbiornika