Jon jest atomem lub cząsteczką, która może mieć ładunek dodatni lub ujemny. Jony magnezu i wapnia są uwalniane do wody, gdy minerały są rozpuszczone. Z wody jednak wytrącają się, co może prowadzić do powstania szlamu w instalacjach wodociągowych, a także w różnych urządzeniach gospodarstwa domowego. Wtedy tylko dobry środek zmiękczający wodę może przywrócić ich dawną wydajność i powstrzymać postępujące, poważne uszkodzenia spowodowane kontaktem ze zbyt twardą wodą.

Wady twardej wody

Podczas ogrzewania w wysokiej temperaturze, niektóre z węglanów wapnia i magnezu są wytrącane z wody, co przyczynia się do powstawania osadu. Może znacznie wpłynąć na spowolnienie procesu ogrzewania, zwiększając tym samym zużycie energii. Zmiękczacze wody mogą jednak w tym pomóc, co przekłada się na zmniejszenie wydatków. Po umyciu w twardej wodzie ubrania często zanikają i szarzeją, a także stają się szorstkie w dotyku. Z drugiej strony smugi pozostają na naczyniach szklanych,  a braku czystości dostrzec da się na drzwiach prysznica, wannie oraz ścianach łazienki. Wymiana jonowa jest  najlepszym sposobem na zmiękczanie wody. Jednak aby do niej doszło, musi zostać wykorzystany odpowiedni zmiękczacz wody. Najlepsze urządzenia tego typu znajdziesz na https://www.zestudni.pl/zmiekczacze-wody/

Wymiana jonowa – najskuteczniejszy sposób

Najlepszym rozwiązaniem tych problemów jest zmiękczenie wody przez wymianę jonów. Istnieje wiele różnych technologii dostępnych do usuwania minerałów, co przyczynia się do usuwania twardości wody. W domu najbardziej praktycznym sposobem jest wymiana jonowa. W tym procesie prawie wszystkie cząstki magnezu i wapnia są trwale usuwane z wody. Możliwe jest również sprawdzenie skuteczności usuwania zanieczyszczeń. Jeśli ich poziom jest zbyt duży, zostaną usunięte przez bardziej wydajne zmiękczacze wody oraz dodatkowe filtry. W ten sposób zniknie siarczek, borowin, piasek, ołów, azotan, pestycydy oraz różne organiczne i nieorganiczne składniki.