Woda to substancja niezbędna do życia, ale zanieczyszczona może stanowić śmiertelne zagrożenie. Żeby była zdatna do spożycia, musi spełniać określone warunki sanitarno-epidemiologiczne. Przede wszystkim nie może zawierać związków trujących oraz drobnoustrojów chorobotwórczych. Ponadto musi być bezbarwna, klarowna i bezwonna.

Mikroorganizmy żyjące w wodzie dostają się do organizmu człowieka podczas bezpośredniego kontaktu z zakażoną wodą. Są to bakterie, wirusy, pierwotniaki i grzyby. Dla człowieka są niewidoczne i tylko dzięki specjalistycznym badaniom mogą zostać wykryte. Choroby które wywołują, mogą być śmiertelne a w przypadku chorób zakaźnych może dojść do epidemii. Żeby tego uniknąć stosuje się uzdatnianie wody pitnej, które ma na celu wyeliminowanie wszelkich substancji toksycznych i mikroorganizmów.

Lampy bakteriobójcze są pomocne w usuwaniu drobnoustrojów patogennych. Ich działanie polega na emitowaniu promieniowania UV, które zabija zarazki. Są to lampy UV-C, mające określoną częstotliwość promieniowania. To promieniowanie niszczy ich materiał genetyczny oraz je same. Jednak trzeba pamiętać, że sama dezynfekcja wody nie wystarczy do dokładnego jej oczyszczenia. Zwykle lampa UV jest jednym z etapów większego sytemu uzdatniania wody.

Lampy bakteriobójcze o różnych parametrach dostępne są na stronie: https://www.zestudni.pl/lampy-bakteriobojcze/ . Urządzenia stosowane są w różnych działach przemysłu, jak też w gospodarstwach domowych. Zwłaszcza w przypadku, kiedy woda pitna czerpana jest ze studni głębinowej.