Mangan w wodzie jest pierwiastkiem szkodliwym. Jego zawartość może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie, przede wszystkim niemowlaków oraz dzieci. Ponadto, jego obecność może zabarwiać tkaniny na siwo lub czarno. W celu pozbycia się manganu z wody stosowane są odmanganiacze wody. Z czego zbudowane są te urządzenia?

Pierwszym elementem jest zbiornik ciśnieniowy. Jest to zbiornik wykonany najczęściej z polietylenu, który powinien wytrzymywać ciśnienie robocze w okolicach 10 bar. Kolejnym elementem jest system dystrybucyjny, czyli rura łącząca dno zbiornika ciśnieniowego z zaworem sterującym. Zawór sterujący można znaleźć w wariancie ręcznym i automatycznym. W przypadku ręcznych zaworów to użytkownik decyduje kiedy zainicjować płukanie czy regenerację filtra, w przypadku zaworów automatycznych operacje te są wykonywane samoczynnie. Odmanganiacz wody może usuwać szkodliwe pierwiastki, ponieważ posiada złoże filtracyjne. Jest to element odmanganiacza, który odpowiedzialny jest za usuwanie szkodliwych zanieczyszczeń z wody.

W zależności od sposobu filtrowania można wyróżnić złoża mechaniczne, katalityczne, jonowe bądź mieszane. Dodatkowo, odmanganiacz może być wyposażony w osprzęt pomocniczy, których celem jest usprawnianie procesu uzdatniania wody.