Ludzie zamieszkujący tereny wiejskie często zagrożeni są nadmierną ilością nawozów z azotanami stosowanych przez okolicznych rolników. Poza nadmierną ilością szkodliwe jest również nieumiejętne używanie substancji nawożących oraz nieodpowiednie filtrowanie ścieków. Wszystko to w efekcie doprowadzać może do nagromadzenia się szkodliwych substancji w głębszych warstwach ziemi i przedostawanie się ich do wody czerpanej przy użyciu studni.

Azotany w wodzie

Obecność azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia jest wyjątkowo niebezpieczna, w szczególności dla niemowląt. Rozpoczynając od zaburzeń transportu tlenu u dzieci, poprzez utlenianie witaminy A i hemoglobiny, aż po możliwość wywołania nowotworów żołądka i pęcherza.

Uzdatnianie wody do picia

Niezwykle ważnym aspektem jest odpowiednie oczyszczanie wody czerpanej z tego typu ujęć. W innym wypadku niestety obecność azotanów w spożywanej przez ludzi wodzie może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi.

Usuwanie azotanów możliwe jest dzięki zastosowaniu filtrów takich jak Ecoperla Nitratower poprzez wymianę jonową. Zastosowane w urządzeniu złoże regenerowane jest za pomocą soli regeneracyjnej. Inną metodą jest system odwróconej osmozy.