Ultrafiltracja jest doskonałą alternatywą dla przeciwników systemów odwróconej osmozy. Proces umożliwia rozseparowanie roztworu na poszczególne związki chemiczne, jony, pierwiastki. Proces ultrafiltracji daje możliwość frakcjonowania oraz zagęszczania wybranych składników obecnych w cieczy.  Podczas ultrafiltracji z wody zostają usunięte: białka, wirusy, polisacharydy. Ultrafiltracja często stosowana jest w przemyśle, jako proces prefiltracji przed systemami odwróconej osmozy.

Ultrafiltracja jest metodą, którą można stosować, jeżeli woda w gospodarstwie domowym nie jest bardzo zanieczyszczona. Przed decyzja o jej zakupie warto przeprowadzić badanie wody.

W przypadku tej metody woda nie jest odrzucana do kanalizacji.  Z tego powodu co pewien czas konieczne jest płukanie wsteczne membrany.

Działanie systemu ultrafiltracji

Proces ultrafiltracji umożliwia jednoetapowe usunięcie patogenów oraz zmętnienia. Membrana zastosowana w ultrafiltracji  pozwala na usunięcie bakterii oraz wirusów.

Proces jest energooszczędny i całkowicie zautomatyzowany. Należy też do procesów ekologicznych, ponieważ ultrafiltrację można przeprowadzić przy użyciu energii słonecznej. Podczas filtracji nie są dodawane środki chemiczne.

Obok przedstawiony jest schemat systemu ultrafiltracji zamontowany w domowej kuchni pod zlewozmywakiem. Woda po filtracji kierowana jest prosto do wylewki.

Do wad systemu ultrafiltracji można zaliczyć membranę. Jej żywotność jest mniejsza w porównaniu do membrany osmotycznej stosowanej w systemach odwróconej osmozy. Wymaga częstszego serwisowania.