Uzdatnianie wody oraz filtracja wody w warunkach domowych odbywa się za pomocą specjalnych urządzeń. Najpopularniejsze są następujące filtry do wody:

Kuchenne filtry do wody – służą uzdatnianiu wody do celów przede wszystkim spożywczych. Podłączane są do standardowych instalacji wodnych, dostępnych w kuchniach.

Zmiękczacze do wody – usuwają twardości na drodze wymiany jonowej. Twardość ogólna jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w cyklu sodowym, odbywa się to podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną.

Osmoza odwrócona – bardzo popularna metoda, usuwa 96 – 98% zanieczyszczeń. Woda z urządzenia osmotycznego jest czysta i przypomina wodę mineralną niskomineralizowaną.

Filtry narurowe (sedymentacyjne oraz węglowe) są to filtry wstępne, używane w kotłowniach na wpięciu instalacji wodnej do mieszkań lub budynków. Chronią przede wszystkim instalację oraz przedłużają żywotność urządzeń wodnych.

Lampy UV – dzięki dezynfekcja wody promieniami UV unikamy wprowadzania do wody środków chemicznych, nie zmienia się jej skład fizykochemiczny, smaku i zapachu.

Odżelaziacze i odmanganiacze – napowietrzają wodę, dzięki czemu znajdujące się w niej żelazo, wytrąca się. Jest korzystne choćby podczas prania.