Wybierając odpowiedni odżelaziacz wody, bardzo łatwo o popełnienie błędów. Jednym z najczęściej popełnianych oraz stosunkowo powszechnych pomyłek jest montaż urządzenia na układzie przeznaczonym do uzdatniania wody, który wyposażony jest w zbyt słabą pod względem technicznym pompę. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której pompa odpowiedzialna za zasilanie układu nie jest dostatecznie mocna. Dlatego proces regeneracji złoża polegający na płukaniu wstecznym nie może przebiegać prawidłowo.

Czynniki mające wpływ na proces odżelaziania

W takiej sytuacji znacznie ma bardzo istotny aspekt, a mianowicie konieczność przystosowania złoża do prawidłowo przeprowadzonej regeneracji. Wpływ ma na to przede wszystkim wydajność oraz moc pompy, co w bardzo dużym stopniu może przekładać się na uzyskaną prędkość przepływu danej wody. Jeżeli odżelaziacze wody korzystają ze zbyt słabej pompy, ich łoża nie mogą być dokładnie przepłukiwane. Wówczas istnieje ryzyko pozostawienia osadu z poprzedniego cyklu usuwania żelaza przez urządzenie. Tym samym osłabieniu ulegają przede wszystkim właściwości złoża odpowiedzialne za zdolność do utleniania.

Poznaj najchętniej wybierane odżelaziacze wody na https://www.zestudni.pl/odzelaziacze-wody/

Jak prawidłowo eksploatować odżelaziacz?

Usuwanie żelaza to nie wszystko, ponieważ duże znacznie ma częstotliwość regeneracji złoża. W największym stopniu zależy ona od stopnia zanieczyszczenia samej wody, a także natężenia przepływu. Odżelaziacze wody wyposażone są w głowice sterujące, które poddają złoże czasowej regeneracji. Dzięki temu następuje ona wyłącznie w określonym przez użytkownika interwale czasowym. Nie bez znaczenia pozostaje również przewidywana dla danego złoża ilość popłuczyn. Jest ona zazwyczaj podawana bezpośrednio w instrukcji lub na karcie katalogowej wybranego modelu odżelaziacza. Dlatego określając ilość wody wymaganej do przeprowadzenia płukania wstecznego, należy mieć na uwadze wytyczne producenta lub specjalistycznej firmy oferującej usługi uzdatniające.